Olands Bugg & Swing

startade 1999 som ett alternativ till övriga idrottsaktiviteter i Alunda. Föreningen fick god hjälp under de första åren av grannföreningen Ena Bugg & Swing. Under de första tio åren var barn och ungdomsverksamheten stor men, som för dom flesta föreningar med verksamhet inom våra dansstilar, har vi nu endast verksamhet för vuxna. Vi har också gått från att ha varit en klubb med tävlande till att vara en klubb endast för socialdans.

Styrelsen, valda på senaste årsmötet:


Ordförande - Krister Hedman, 070-5857997, kepas1959@outlook.com

V. Ordförande - Arvid Holgersson, 070-6573055, arvidholgersson@hotmail.com

Sekreterare - Anna-Lena Holgersson, 070-8488696, annalenaholgersson18@gmail.com

Kassör - Britt-Marie Grape, 073-4146082, britt-marie@andersenekonomi.com

Ledamot - Christoffer Hårsta, 073-7033079, harsta_87@hotmail.com

Suppleant - Anna Sandberg, 070-4468165, annajem@hotmail.com

Suppleant - Linda Segerlund, 070-4903385, lusen77@hotmail.com

Ledare och funktionärer

Kursledare:

Anna Sandberg (bugg/fox)

Anna-Lena Holgersson (bugg)

Arvid Holgersson (bugg)

Christoffer Hårsta (bugg)

Emelie Berglund (bugg)

Johanna Kylin (bugg/fox/argentinsk tango/magdans)

Carola Rydh (linedance/dansmod)


Gästande kursledare:

Ceclila Esbjörnsson (orientalisk magdans)

Evelina Lundberg (west coast swing)

Rebecca Liljefors (argentinsk tango)


Tävlingsorganisatörer: Anna-Lena Holgersson, SvenErik Lund

Hemsida: Anna-Lena Holgersson

Informationsansvariga: SvenErik Lund, Anna Sandberg

Revisorer: Gunnar Rydvall, Anette Westerlund

Revisorsuppleanter: Åsa Hårsta Löfgren, Carina Carlsson

Valberedning: Eva Gabrielsson-Hedman (sammankallande), Mikael Lundstedt, Stefan Runarsson