VÄLKOMMEN SOM MEDLEM I OLANDS BUGG OCH SWING!!

Som medlem har du möjlighet att gå våra kurser och delta i olika aktiviteter som föreningen ordnar!


Medlemsavgift: 100 kr per person, alla åldrar. Gäller 1 januari - 31 december.


Du som går kurs - kommer att automatiskt att anmälas till medlemskap tillsammans med din kursanmälan.


Du som inte går kurs - fyller i för medlemskap HÄR!     


GDPR

Inom idrottsrörelsen behandlar vi en stor mängd personuppgifter. De används bland annat till att hålla ordning i medlemsregister, fördela ekonomiska stöd eller arrangera tävlingar. Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Från den 25 maj 2018 är den gamla personuppgiftslagen ersätt av den nya dataskyddsförordningen (GDPR), vilket gör att kraven förändras något. Med anledning av dessa förändringar har vi kompletterat medlemsvillkoren med en integritetspolicy. Den beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har.


Integritetspolicy Olands Bugg & Swing


Personintegritet och Uppförandekod för idrottsrörelsen, Riksidrottsförbundet


Kontaktperson Anna-Lena Holgersson


Kontaktmail info@olandsbugg.se